This is a Purot.net wiki
  • View:

Tehtävä 2

Työskentelyohje

Työskentely yksin/itsenäisesti. 

1. Perehdy SWOT-analyysiin alta

2. Luo tehtävää varten tämän sivun alle vastaussivu tästä. Käytä SWOT-analyysin sivupohjaa (joka on linkissä valmiiksi valittuna).

3. Arvioi kriittisesti ryhmäsi viime viikon yhteistä tuotosta ja vertaa sitä muiden ryhmien tuotoksiin. Tee avuksi muistiinpanoja tai esimerkiksi miellekartta. Tuo nämä vastaussivullesi. 

4. Tee arviosi pohjalta SWOT-analyysi. Pyri löytämään mahdollisimman paljon asioita kuhunkin SWOT-analyysin kohtaan.

5. Viikon lopuksi esittelette analyysienne tulokset ryhmässänne muille jäsenille ja kehitätte yhteistä ratkaisuanne niiden avulla.

 

SWOT-analyysi Wikipediassa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username