This is a Purot.net wiki
  • View:

Aikataulu ja tehtävät

Tehtävät

Tehtävä 1

  • Aikataulu: vko 35
  • Työskentely: ryhmissä, tutkiva oppimisprojekti
  • Materiaali: video + itsenäinen tiedonhaku

Tehtävä 2

  • Aikataulu: vko 36
  • Tee SWOT-analyysi ryhmänne yhteisestä tuotoksesta, jonka teitte tehtävä 1:ssä
  • Tehtävä palautetaan wikiin vain opettajan nähtäväksi
  • Materiaali: Wikipedian SWOT-artikkeli, itsenäinen tiedonhaku

Tehtävä 3

  • Aikataulu: vko 37
  • Työskentely: ohjeet tehtävän eri vaiheisiin annetaan tunneilla, työskentely jatkuu tuntien välillä verkossa
  • Materiaalit: opettajan jakamat videot ja esitykset 

Kalenteri

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username