This is a Purot.net wiki
 • View:

Aikataulu ja tehtävät

Tehtävät

Tehtävä 1

 • Aikataulu: vko 35
 • Työskentely: ryhmissä, tutkiva oppimisprojekti
 • Materiaali: video + itsenäinen tiedonhaku

Tehtävä 2

 • Aikataulu: vko 36
 • Tee SWOT-analyysi ryhmänne yhteisestä tuotoksesta, jonka teitte tehtävä 1:ssä
 • Tehtävä palautetaan wikiin vain opettajan nähtäväksi
 • Materiaali: Wikipedian SWOT-artikkeli, itsenäinen tiedonhaku

Tehtävä 3

 • Aikataulu: vko 37
 • Työskentely: ohjeet tehtävän eri vaiheisiin annetaan tunneilla, työskentely jatkuu tuntien välillä verkossa
 • Materiaalit: opettajan jakamat videot ja esitykset 

Kalenteri

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username