This is a Purot.net wiki
  • View:

Lisämateriaalit ja linkit

Kokemuksia opetuskäytössä (ITK 2014)

Parkanossa (Arja Pihlaja, ITK 2014)

Kokemuksia Innolukio -ideakilpailussa (ITK 2013)

Yhteisöllisestä oppimisesta ja opetuksen skriptauksesta

Lehmätkin lentäis -blogi (Harto Pönkä)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username